ΜΈΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

6. ΜΈΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Κατά τη στιγμή της πληρωμής, ο Πελάτης θα ανακατευθύνεται στον ιστότοπο του ινστιτούτου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής και θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το ίδιο το ινστιτούτο να χρεώσει το ποσό της παραγγελίας αγοράς από την πιστωτική κάρτα ή από τον δικό του λογαριασμό, σε σχέση με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής. Σε καμία περίπτωση η SkinLabo δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή σε άλλα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία πληρωμής. Η SkinLabo δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια χρήση που μπορεί να γίνει από τρίτους της πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού που σχετίζεται με το μέσο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης ή/και για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αστοχίες των φορέων που είναι κατά καιρούς επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής.

 

6.1. Carte di credito.

Immagine che contiene Carattere, logo, schermata, Elementi graficiDescrizione generata automaticamente

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Maestro ή American Express, την ίδια στιγμή της διαβίβασης της παραγγελίας αγοράς, η τράπεζα θα χρεώσει αμέσως το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά που πραγματοποιήθηκε. Σε περίπτωση ακύρωσης της Εντολής Αγοράς, είτε από τον Πελάτη είτε σε περίπτωση μη αποδοχής της από την SkinLabo, θα ζητείται ταυτόχρονα η ακύρωση της συναλλαγής και η αποδέσμευση του δεσμευμένου ποσού. Οι χρόνοι αποδέσμευσης εξαρτώνται αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα και μπορεί να διαρκέσουν μέχρι τη φυσική τους ημερομηνία λήξης (24 ημέρες από την ημερομηνία εξουσιοδότησης). Μετά την ακύρωση της συναλλαγής, σε καμία περίπτωση η SkinLabo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκαλείται από την καθυστέρηση της μη αποδέσμευσης του δεσμευμένου ποσού από το τραπεζικό σύστημα. Σε περίπτωση που η εντολή αγοράς του Πελάτη διεκπεραιωθεί μετά την 23η ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της, η SkinLabo θα χρεώσει σε κάθε περίπτωση την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το οφειλόμενο ποσό, ακόμη και αν έχει προηγηθεί η φυσική παράδοση του Προϊόντος, προκειμένου να αποφευχθεί η προθεσμία έγκρισης της συναλλαγής (24 ημέρες). Η SkinLabo διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον Πελάτη (π.χ. αριθμό σταθερού τηλεφώνου)ή την υποβολή αντιγράφων εγγράφων που αποδεικνύουν την κυριότητα της χρησιμοποιούμενης Κάρτας. Ελλείψει των απαιτούμενων εγγράφων, η SkinLabo διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την παραγγελία αγοράς. Σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς η SkinLabo δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική κάρτα του Αγοραστή, οι οποίες διαβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης απευθείας στον ιστότοπο της τράπεζας που διεκπεραιώνει τη συναλλαγή. Κανένα ηλεκτρονικό αρχείο της SkinLabo δεν θα διατηρεί τέτοοοια δεδομένα. Σε καμία περίπτωση η SkinLabo δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν δόλια και αθέμιτη χρήση πιστωτικών καρτών από τρίτους, κατά την πληρωμή των προϊόντων που αγοράζονται στην Ιστοσελίδα.

6.2. Μετρητά κατά την παράδοση

Εντός των ορίων που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα 231/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται, η πληρωμή της παραγγελίας αγοράς μπορεί να γίνει με μετρητά στον ταχυμεταφορέα που θα παραδώσει τα προϊόντα, για τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβακία. Η υπηρεσία αντικαταβολής (παράδοση του δέματος με αντικαταβολή) συνεπάγεται πρόσθετο κόστος ανά παραγγελία 3,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ακριβές ποσό της παραγγελίας πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ΤΑΜΕΙΑ κατά την παράδοση. Ο ταχυμεταφορέας δεν δέχεται επιταγές και δεν μπορεί να καταβάλει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού που παραδίδει ο πελάτης και της τιμής της παραγγελίας αγοράς.

Η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά κατά την παράδοση είναι διαθέσιμη μόνο και αποκλειστικά στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και με πρόσθετο κόστος 3,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε κάθε περίπτωση μόνο και αποκλειστικά μέχρι ένα ποσό για κάθε Παραγγελία Αγοράς ίσο με 120 €.

 

6.3. Paypal

Immagine che contiene Elementi grafici, Carattere, grafica, Blu elettricoDescrizione generata automaticamente

Μπορείτε να επιλέξετε το PayPal ως μέθοδο πληρωμής στο check-out και να ολοκληρώσετε την αγορά σας συνδεόμενοι απευθείας στο λογαριασμό σας. Εάν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό PayPal, μπορείτε να ανοίξετε έναν, κάνοντας εγγραφή στη σελίδα σύνδεσης PayPal. Αυτή η μέθοδος πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή μέσω PayPal, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης, κάντε κλικ εδώ: https://www.paypal.com

 

6.4. Scalapay

Immagine che contiene Carattere, testo, Elementi grafici, schermataDescrizione generata automaticamente

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Scalapay, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε την παραγγελία σας σε βολικές, άτοκες μηνιαίες δόσεις. Αυτή η μέθοδος πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή μέσω του Scalapay, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Ευρωπαϊκών Τυποποιημένων Πληροφοριών για την Καταναλωτική Πίστη, κάντε κλικ εδώ: https://www.scalapay.com

 

6.5. Klarna

Immagine che contiene Carattere, Elementi grafici, logo, testoDescrizione generata automaticamente

Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Klarna, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στο check-out:

1. Πληρώστε τώρα ολόκληρο το ποσό με κάρτα, χωρίς τόκους.

2. Πληρώστε το ποσό σε τρεις δόσεις με κάρτα, άτοκα

3. Πληρώστε μετά από 30 ημέρες με κάρτα, χωρίς τόκο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή με Klarna, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Ευρωπαϊκών Τυποποιημένων Πληροφοριών για την Καταναλωτική Πίστη, κάντε κλικ εδώ: https://www.klarna.com

Αυτή η μέθοδος πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.

 

6.6. Satispay

 Satispay

Επιλέγοντας το Satispay ως μέθοδο πληρωμής στο check-out, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την πληρωμή απευθείας από την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή μέσω Satispay, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης, κάντε κλικ εδώ: https://www.satispay.com

Αυτή η μέθοδος πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.

6.7. Τραπεζικό έμβασμα

Αυτή η μέθοδος πληρωμής δεν είναι διαθέσιμη.