ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τον ιστότοπο.

 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο παρέχεται σύμφωνα με το τμήμα 13 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003, επίσης γνωστός ως Ιταλικός Κώδικας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων και τμήμα 13 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016 (GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), για όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και τους χρήστες του Skinlabo S.r.l. υπηρεσίες ιστότοπου προσβάσιμες μέσω της Ιστοσελίδας

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων είναι Skinlabo S.r.l., Via Varallo 22 / A, 10153 Torino (TO) - Italia, αριθ. Φ.Π.Α. 11541460017, (εφεξής «Skinlabo» ή «Data Controller»), στείλτε e-mail στο privacy@skinlabo.com

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.

 

Αυτές οι πληροφορίες δεν σχετίζονται με προσδιορισμένα υποκείμενα δεδομένων. Ωστόσο, η ίδια η φύση του σημαίνει ότι θα μπορούσε να επιτρέψει την αναγνώριση των χρηστών.

 

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει (i) διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, (ii) τις διευθύνσεις στο Uniform Resource Identifier (URI) των ζητούμενων πόρων, (iii) την ώρα του αιτήματος , (iv) τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, (v) το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, (vi) τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που έδωσε ο διακομιστής (καλή σειρά, σφάλμα, κ.λπ. .) και (vii) άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

2.2 COOKIES

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie και τη διαχείριση δεδομένων, διαβάστε το συγκεκριμένο φυλλάδιο πολιτικής σε αυτόν τον σύνδεσμο https://skinlabo.com/pages/cookie-policy

2.3 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Ο Συλλέκτης Δεδομένων χειρίζεται προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτοποίησης και μη ευαίσθητα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, στοιχεία παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου), εφεξής "Προσωπικά Δεδομένα".

 

Ο Χρήστης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για δεδομένα τρίτων που δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας και δηλώνει το δικαίωμα επικοινωνίας ή κοινοποίησής τους. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας (άνω των 18), απελευθερώνοντας τον Υπεύθυνο Δεδομένων για οποιαδήποτε ευθύνη.

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αφορά όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται (επίσης με τη χρήση cookie), όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.2, στον ιστότοπο www.skinlabo.eu με σκοπό να ζητήσετε πληροφορίες, εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ή στη λίστα αλληλογραφίας, διαβούλευση / τροποποίηση του προφίλ κάποιου και διαδικτυακών αγορών

3 ΓΙΑΤΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Ελεγκτή Δεδομένων προκειμένου:

 

πληρούν τις νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με την ενότητα 6.1, σημείο στ) του GDPR και διασφαλίζουν την ασφάλεια του ιστότοπου και των πληροφοριών, δηλαδή την ικανότητα του ιστότοπου να προστατεύει από απρόβλεπτα γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα του προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται, καθώς και την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται ή προσπελάζονται σε αυτά ·

για την εκπλήρωση προσυμβατικών και συμβατικών προϋποθέσεων μετά από αιτήματα για πληροφορίες, πώληση προϊόντων στο Skinlabo.com, αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημα / στο διαδίκτυο (π.χ. φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις) ·

αποκλειστικά με ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 130 του ιταλικού νόμου περί απορρήτου και το άρθρο 7 του GDPR για σκοπούς μάρκετινγκ:

αποστολή ενημερωτικών δελτίων και εμπορικών / προωθητικών επικοινωνιών, ενημερωτικού ή / και διαφημιστικού περιεχομένου που σχετίζεται με προϊόντα ή υπηρεσίες Skinlabo, καθώς και στατιστική ανάλυση και έρευνα αγοράς που σχετίζεται αυστηρά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η πύλη skinlabo.eu

αποστολή εμπορικών προσφορών που σχετίζονται με υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται από τρίτα μέρη, που δεν σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο Skinlabo ·

να ασκήσει τα δικαιώματα του Ελεγκτή Δεδομένων, π.χ. το δικαίωμα υπεράσπισης σε νομικές αξιώσεις ·

αποκλειστικά με ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 130 του ιταλικού νόμου περί απορρήτου και το τμήμα 7 του GDPR για σκοπούς προφίλ που περιλαμβάνουν ανάλυση αγοραστικών συνηθειών ή επιλογών από πελάτες της Skinlabo και που ασχολούνται κυρίως με: α) πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα προβολής από τον χρήστη μηνυμάτων email τα οποία ενδέχεται να περιέχουν εμπορικές / εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο skinlabo.eu, καθώς και την απάντηση του χρήστη στα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις σελίδες πληροφοριών που φτάνουν κάνοντας κλικ στους συνδέσμους εντός των εν λόγω μηνυμάτων. β) δεδομένα πελατών που αποκτήθηκαν κατά την αγορά προϊόντων από τον ιστότοπο www.skinlabo.eu, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του τύπου και της συχνότητας των αγορών που πραγματοποιήθηκαν ·

σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται από την ιταλική νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή / και άλλες αρχές

4. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

  Εκτός από αυτό που ορίζεται ρητώς στην ενότητα Δεδομένα πλοήγησης, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και των cookie (όπως εξηγείται στην ενότητα πολιτικής για τα cookie), η κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα όταν ζητούν πληροφορίες. Ωστόσο, η έλλειψη (ή μερική παροχή) δεδομένων σε υποχρεωτικά πεδία των εντύπων θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο www.skinlabo.gr

5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται με αυτοματοποιημένα μέσα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

 

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο σε έντυπη μορφή όσο και μέσω τηλεματικών μέσων, επίσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή άλλα μέρη που είναι επιφορτισμένα με αυτήν την εργασία (εταιρείες εισόδου δεδομένων που προσλήφθηκαν για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, διαχείριση ηλεκτρονικών εντολών αγοράς, διαχείριση πληρωμών παραγγελιών), οι οποίες προσδιορίζονται πάντα ή / και ορίζονται, εκπαιδεύονται και γνωρίζουν πλήρως τους περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, καθώς και μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην εγγύηση του απορρήτου του Πελάτη και αποφεύγουν τον κίνδυνο απώλειας, ζημιάς, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη συναινετική επεξεργασία ή επεξεργασία για σκοπούς που δεν αναφέρονται παραπάνω

6. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει ρητά την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σχετικά με τη δραστηριότητα του Ελεγκτή Δεδομένων ή / και, γενικά, λειτουργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή / και υπεύθυνοι για την επεξεργασία καθώς και επικοινωνία ή / και διάδοση των δεδομένων που ζητούνται στο σύμφωνα με το νόμο, τις αστυνομικές αρχές, τις νομικές αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας ή άλλες δημόσιες αρχές για λόγους άμυνας και εθνικής ασφάλειας ή πρόληψης, ελέγχου ή πρόληψης ποινικών αδικημάτων. Τα δεδομένα ενδέχεται να μην διαδίδονται σε άλλα μέρη.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εάν ο Ελεγκτής Δεδομένων το θεωρήσει απαραίτητο, οι διακομιστές ενδέχεται να μετακινηθούν εντός της Ιταλίας και (ή στην περιοχή της ΕΕ ή / και εκτός της ΕΕ). Στην εν λόγω περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εγγυάται ότι η διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζοντας, εάν είναι απαραίτητο, συμφωνίες που εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας και / ή υιοθέτησης των τυπικών συμβατικών ρητρών που ορίζει ο Ευρωπαίος Επιτροπή

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ιταλικού νόμου περί απορρήτου και τα άρθρα 15 και επόμενα του GDPR, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει:

 

επιβεβαίωση της ύπαρξης (ή έλλειψης) Προσωπικών Δεδομένων που τον επηρεάζουν, ακόμη και αν δεν έχουν εγγραφεί ακόμη, την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή και πρόσβαση σε αυτά.

αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων ·

τη διόρθωση τυχόν λανθασμένων προσωπικών δεδομένων ·

την κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων ·

περιορισμοί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ·

σε δομημένη μορφή για κοινή χρήση και αναγνώσιμη με αυτόματο τρόπο, τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται ή μεταφορτώνονται από τον Χρήστη.

ένδειξη:

την προέλευση των στοιχείων προσωπικών δεδομένων ·

τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ·

τους σκοπούς και τη μέθοδο επεξεργασίας ·

η λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα ·

στοιχεία αναγνώρισης του Ελεγκτή Δεδομένων και κάθε άλλου επεξεργαστή ·

τις ημερομηνίες περιόδου αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της εν λόγω περιόδου:

θέματα ή κατηγορίες θεμάτων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή μαζί τους ως καθορισμένες αρχές στη χώρα αυτή.

την ενημέρωση, διόρθωση ή, όπου απαιτείται, την προσθήκη νέων δεδομένων ·

η απόδοση ανώνυμου ή ολικού αποκλεισμού δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων που δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ·

Ο Χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να διαγωνιστεί, εν όλω ή εν μέρει:

  • για νομικούς λόγους, η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, ακόμη και αν σχετίζεται με τους σκοπούς της συλλογής.
  • την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που προορίζονται για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσου περιεχομένου μάρκετινγκ, ή για ανάλυση έρευνας αγοράς ή εμπορικές επικοινωνίες.

Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη σελίδα https://skinlabo.gr/pages/unsubscribe Σημειώστε ότι εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τρίτους, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ.

9.ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Ελεγκτή Δεδομένων αυστηρά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως αναφέρεται στην ενότητα 3, μετά την οποία θα αποθηκευτούν αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, για διοικητικούς σκοπούς και / ή την επιβολή ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάποιου. Ειδικότερα, για σκοπούς μάρκετινγκ, τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη θα αποθηκεύονται από τον Ελεγκτή Δεδομένων για μέγιστη περίοδο δύο ετών. τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για δραστηριότητα προφίλ για όχι περισσότερο από ένα έτος

10. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει την Πολιτική απορρήτου του ιστότοπου https://www.skinlabo.eu/, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ή / και να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν ο Ελεγκτής Δεδομένων προτίθεται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην ενότητα 3, αυτός / αυτή θα παρέχει στον Χρήστη (πριν προχωρήσει στην εν λόγω επεξεργασία) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς σκοπούς και θα πραγματοποιήσει την εν λόγω επεξεργασία στο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν από τον Ελεγκτή Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή / και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, όπως δηλώνεται από τους Δημοσιευθέντες Κανονισμούς. στο http://www.garanteprivacy.it/home/urp

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 23/05/2018. Τυχόν ενημερώσεις θα δημοσιευθούν σε αυτήν τη σελίδα.