Αποστολή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της παραγγελίας: χρόνος και κόστος

Οι αποστολές ανατίθενται σε κορυφαίους ταχυμεταφορείς του κλάδου για να εγγυηθούν και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Τα Προϊόντα θα παραδοθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αγορά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική προθεσμία μεταξύ των μερών. Οι προαναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και, αν και συνήθως τηρούνται, η Skinlabo δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ή εγγύηση συμμόρφωσης με αυτούς.

 

Μέχρι δύο προϊόντα τα έξοδα αποστολής είναι 3,90 ευρώ.


Από το τρίτο προϊόν τα συνήθη έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.