Για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση των δεδομένων σας και να γίνει η επεξεργασία του αιτήματός σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία.