Συλλογή: Oily & Mixed

Ειδική για τις ανάγκες της μεικτής και με τάσεις ακμής επιδερμίδας, η οποία είναι ευάλωτη στους διευρυμένους πόρους και/ή στην εμφάνιση μαύρων στιγμάτων.